ทำหนังสือสัญญาเงินกู้ หรือสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบแบบไม่โอนไม่ดาวและนัดทำสัญญาตามกฎหมายใหม่ 2021/2564

อ่านก่อน เซ็นสัญญาเงินกู้ อยากกู้ต้องดูอะไรบ้าง ?

ในช่วงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างขาดสภาพคล่องตัวเหมือนในยุคปัจจุบัน หลายคนมีความต้องการที่จะใช้เงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง ๆ และการลงทุน วิธีแรก ๆ ที่หลายคนนึกออก คือการหยิบยืมจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พ่อแม่  หรือเพื่อนสนิท และอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้บริการเงินกู้นอกระบบด่วนประเภทเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาแบบเจอตัว ตามกฎหมายฉบับใหม่  2021/ 2564 ซึ่งมีสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวการทำสัญญาเงินกู้ ที่ผู้ที่มีแผนที่จะกู้เงินต้องรู้ไว้ ได้แก่

  • สัญญาเงินกู้ปี 2021 เป็นกฎหมายใหม่ ระบุไว้ว่า หากจำนวนเงินที่จะทำการกู้ มากกว่า 2000 ขึ้นไปจะต้องทำเป็นสัญญากูยืมเงิน ซึ่งต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้อยู่ในสัญญากู้เงินกู้ด้วย ซึ่งหากไม่มีจะไม่สามารถทำการฟ้องร้องได้หากกรณีมีการผิดสัญญา

  • อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในการกู้ยืม จะอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และหากมีการเก็บดอกเบี้ยเกินกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปีจะถือเป็นโมฆะ

  • หากมีการกระทำผิดสัญญาเงินกู้เกิดขึ้น จะต้องทำการฟ้องร้องภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินคืนแต่ หากในหนังสือสัญญาเงินกู้มีการตกลงชำระเป็นงวดๆทั้งต้นและดอกพร้อมกันจะมีอายุความเหลือ เพียง 5 ปี เท่านั้น

 การทำสัญญาสัญญากู้ยืมเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก หากเราจะทำการกู้เงินหรือคิดจะกู้เงินในแต่ละครั้งเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบจากผู้ปล่อยกู้ เราจึงต้องมีความเข้าใจและอ่านเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาเงินกู้ก่อนทุกครั้งที่จะทำสัญญาทุกบรรทัดและทุกครั้งโดยพิจารณาถึงใจความหลัก คือ

- ต้องระบุถึงวันที่ทำหนังสือสัญญาเงินกู้

- ชื่อผู้ให้ยืมเงินและชื่อผู้กู้ยืมเงิน

- จำนวนเงินที่ได้รับจากการกู้ยืม

- วันที่จะจ่ายคืน หากมีการแบ่งชำระเป็นงวด ๆ จะต้องมีรายละเอียดชัดเจน

- อัตราดอกเบี้ย ต่อปี / ต่อเดือน (ถ้ามี)

- ลายมือชื่อ ลงนามทั้งสองฝ่าย

โดยจะต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญาเงินกู้ให้รอบคอบก่อนที่จะลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุกครั้ง

ในกรณีที่กู้เงินแบบออนไลน์ จะไม่มีสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบของเอกสาร หรือหนังสือสัญญาเงินกู้ที่มีการลงลายมือชื่อ โดยตามกฎหมายใหม่ได้อนุญาตให้ใช้ข้อความในแชท บัญชีของผู้กู้ และรายละเอียดในการโอนเงิน หรือสลิปการโอนเงิน มาใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญาเงินกู้ได้

ในปี 2021 นั้นถือว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งการกู้เงินก็สามารถที่จะกู้เงินได้ง่ายๆผ่านออนไลน์ และถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาเงินกู้ ในแบบของเอกสาร หรือมีการจัดทำขึ้นเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ที่มีการลงชื่อทั้งสองฝั่ง  แต่ตามกฎหมายใหม่นี้ได้อนุญาตให้ใช้ข้อความในแชท โดยกำหนดให้ผู้ปล่อยกู้นั้น ลงบัญชี และแนบสลิปการโอนเงิน ให้กับผู้กู้ มาเป็นหลังฐานแทนสัญญาเงินกู้

  เชื่อได้ว่าในปี 2021 นี้ไม่มีใครที่จะตัดสินใจทำสัญญาเงินกู้โดยไม่มีเหตุผล แนะนำให้อ่านสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนในจุดที่สำคัญ ก่อนตัดสินใจลงนามในสัญญาเงินกู้ และควรตั้งคำถามกับตัวเอง? นำมาใช้เพื่ออะไร? ถ้าหากว่ามีเหตุผลที่เหมาะสม เช่น นำไปใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือเพื่อเหตุฉุกเฉิน ก็จำเป็นจะต้องกู้เงินเหล่านั้นจริง ๆ แต่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนก็ควรนำมาคิดอีกสักครั้ง เพื่อจะได้ไม่เพิ่มภาระหนี้สินให้กับตัวเองในอนาคต เพราะนี่คือการนำเงินอนาคตมาใช้รวมถึงความสามารถในการที่จะชำระคืนได้ตรงเวลาหรือไม่ ถ้าหากคุณพร้อมก็ลงนามสัญญาเงินกู้ได้ทันที

ส่งข้อความ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กู้เงินรายเดือน

เพิ่มบทวิจารณ์

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น