ทวีปเอเชีย

ลานชองกเยพลาซ่า

ลานชองกเยพลาซ่า เป็นจัตุรัสสาธารณะในใจกลางกรุงโซลที่ระลึกถึงการฟื้นฟูสตรีม ลานชองกเยพลาซ่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทางหลวงยกระดับ พลาซ่าตั้งอยู่บนพื้นที่ผ่านใจกลางกรุงโซล พื้นที่ครอบคลุมเกือบ 2,314 ตารางเมตร

ทวีปเอเชีย

ไร่ชา O’sulloc

เกาะเชจูเป็นแหล่งน้ำชาที่ดีที่สุดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 14 ℃ และภูมิอากาศร้อนและชื้นที่มีปริมาณน้ำฝนต่อปีมากกว่า 1,600 มม. จึงเริ่มความสัมพันธ์ระหว่าง ไร่ชา O’sulloc กับเชจู