ทวีปยุโรป

โบสถ์แห่งหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)

เยี่ยมชมศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดคริสตจักรแห่งการฟื้นคืนชีพหรือที่เรียกว่า “โบสถ์แห่งหยดเลือด” ถูกสร้างขึ้นในความทรงจำของอเล็กซานเดอร์ที่ 2

ทวีปยุโรป

โบสถ์เซนต์บาซิล เมืองมอสโควรัสเซีย

มหาวิหารเซนต์บาซิล เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในจัตุรัสแดงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด มีรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ทางเข้ามีค่าใช้จ่าย 500 รูเบิล