ยอดเขาซองซาน อิลชุบง – Seongsan Ilchulbong Peak (성산일출봉)

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อน ปากปล่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ กว้างประมาณ 600 เมตร สูง 90 เมตร บริเวณรอบๆปากปล่องนั้นเป็นหินแหลมเกือบ 100 ยอดขึ้นอยู่ ทำให้ดูคล้ายกับมงกุฎ ยอดเขานี้อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะเชจู

ยอดเขาซองซาน

ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน