สะพานทองคำ บาน่าฮิลส์ หรือสะพานทองโกลเด้นบริดจ์ เปิดเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 สะพานได้รับการออกแบบโดย TA Corporation ในโฮจิมินห์ซิตี้ บานาฮิลส์อยู่ทางตะวันตกของดานัง 25 กม. สะพานอยู่ในรีสอร์ต สะพานเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินภูเขา วิธีเดียวที่จะไปถึงที่นั่นได้คือนั่งกระเช้าลอยฟ้าในรีสอร์ท (ถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นบริดจ์ ประเทศเวียดนาม ทัวร์เที่ยวเวียดนามกับบริษัททัวร์ที่ดีที่สุด !!)

ซึ่งราคาตั๋วผู้ใหญ่คือ 700,00 VND ($ 30 USD) เมื่อเข้าไปมีส่วนธีมที่แตกต่างกันโดยมีสถานีแรกที่ถูกตั้งชื่อตามฮอยอัน ส่วนแรกของรถเคเบิลจากสถานีฮอยอันไปยังสถานีมาร์เซย์มีความยาว 5,262 เมตร เมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดคุณจะได้เห็นสะพานทองคำ สะพานแห่งนี้สูงจากระดับน้ำทะเล 1414 เมตร และอุณหภูมิจะเย็นกว่า 10-15 องศาในดานัง