ทวีปเอเชีย

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)

ตึกโตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และสถานที่สำคัญของโตเกียว เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองโตเกียว โตเกียวสกายทรีอยู่ในเขตเมืองซูมิดะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านอาซากุสะ

ทวีปเอเชีย

ลานชองกเยพลาซ่า

ลานชองกเยพลาซ่า เป็นจัตุรัสสาธารณะในใจกลางกรุงโซลที่ระลึกถึงการฟื้นฟูสตรีม ลานชองกเยพลาซ่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทางหลวงยกระดับ พลาซ่าตั้งอยู่บนพื้นที่ผ่านใจกลางกรุงโซล พื้นที่ครอบคลุมเกือบ 2,314 ตารางเมตร

ทวีปเอเชีย

ไร่ชา O’sulloc

เกาะเชจูเป็นแหล่งน้ำชาที่ดีที่สุดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 14 ℃ และภูมิอากาศร้อนและชื้นที่มีปริมาณน้ำฝนต่อปีมากกว่า 1,600 มม. จึงเริ่มความสัมพันธ์ระหว่าง ไร่ชา O’sulloc กับเชจู

ทวีปยุโรป

โบสถ์แห่งหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)

เยี่ยมชมศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดคริสตจักรแห่งการฟื้นคืนชีพหรือที่เรียกว่า “โบสถ์แห่งหยดเลือด” ถูกสร้างขึ้นในความทรงจำของอเล็กซานเดอร์ที่ 2

ทวีปเอเชีย

เกาะโบราไกย (Boracay Island)

เกาะโบราไกยเป็นชายหาดยอดนิยมในฟิลิปปินส์สำหรับนักเดินทางเพื่อพักผ่อน เกาะโบราไกยมีชายหาดไม่เพียงสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์

ทวีปเอเชีย

อุทยานทันจัง พูทิง (Tanjung Puting)

อุทยานทันจัง พูทิงปกคลุมด้วยโมเสคที่ซับซ้อนของที่อยู่อาศัยในที่ราบลุ่มที่มีความหลากหลาย มีพื้นที่ 3,040 km2 ของพื้นที่ราบลุ่มต่ำ